Datasheets and Brochures | Swedish

SiteVision Data Sheet - Swedish

Issue link: https://read.uberflip.com/i/1216950

Contents of this Issue

Navigation

Page 0 of 1

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS DATABLAD Huvudegenskaper SiteVision levandegör rumslig information så att du enkelt kan visualisera, utforska och förstå komplicerade data med oöverträffad exakthet, direkt i din mobiltelefon eller surfplatta. ► Anpassa den kombinerade visningen av förstärkt verklighet/verklig miljö utifrån vilken information som är mest relevant för den uppgift du ska utföra: tvärsektionsvy, vy i form av inspektionsgrop, skjutreglage för att ändra transparens och visningsavstånd, allt med komplett stöd för lager ► Tematiska kartor som använder färgkoder för att visa information utifrån färgskalor kan läggas ut som ett virtuellt lager på ytan: schakt/ fyll-kartor, kartor över antal körningar, packningsgrad och mycket mer ► Följ det pågående arbetet på plats med information om schakt/fyll så att du får full överblick ► Få tillgång till uppdaterad information som underlag för beslut ► Handhållen modell med låg vikt som du enkelt kan ta med dig runt på hela arbetsplatsen; stångmonterad lösning finns som tillval för att öka noggrannheten vid positionsbestämning och inhämtande av data ► Utbytbara batterier för enkel strömförsörjning och längre drifttid i fält ► Fungerar problemfritt tillsammans med data från Trimble Business Center, SketchUp, Trimble Novapoint, AutoCAD med flera ROBUST UTOMHUSSYSTEM FÖR VISUALISERING OCH RAPPORTERING MED HJÄLP AV FÖRSTÄRKT VERKLIGHET (AR) Trimble ® SiteVision ™ är ett användarvänligt och mångsidigt verktyg som kan användas för att kommunicera nya ritningar och modeller samt ändringar till personalen i fält, utföra inspektioner, mäta produktiviteten och göra snabba beräkningar av olika mått på arbetsplatsen, inklusive punkter, linjer och värden för schakt/fyll. SiteVision spelar en viktig roll under alla stadier av byggprocessen: planering och inledande visualisering, kontroll av pågående arbete samt identifiering av problem som kan påverka kostnader och effektivitet. Trimble SiteVision Solskydd som kan monteras för att skärmbilden ska synas tydligare Visualisera informationen i relation till den plats där du befinner dig genom att enkelt växla mellan 3D-vy och planvy i 2D för att få överblick över arbetsplatsen Kontrollera satelliternas tillgänglighet, tillförlitlighet och orientering Visa omgivningen och modellen tillsammans med olika nivåer av genomskinlighet genom att använda ett skjutreglage Visa/dölj lager i modellen för att visa den information du vill Integrerad elektronisk avståndsmätning som snabbt kan ta exakta mått därifrån du står Lätt, bärbar, handhållen enhet som kan visa informationen i sitt sammanhang, i valfri vinkel och i verklig, skalenlig storlek Appar för att ta georefererade bilder, skapa arbetsuppgifter, mäta in punkter, linjer samt schakt-/fyllvärden

Articles in this issue

view archives of Datasheets and Brochures | Swedish - SiteVision Data Sheet - Swedish