Datasheets and Brochures | Norwegian

SPS785 GNSS Smart Antenna Data Sheet - Norwegian

Issue link: https://read.uberflip.com/i/1219797

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 1

DATABLAD SPS785 GNSS SMART ANTENNE VIKTIGE FUNKSJONER SPS785 er en ny generasjon GNSS-mottaker som gir stor fleksibilitet i arbeidet. SPS785 kan brukes på små og store arbeidsplasser, som GNSS-rover eller som basestasjon for andre GNSS-operasjoner, inklusiv maskinstyring. SPS785 utnytter den unike GNSS-orienterte teknikken Z-Blade, som innebærer at den kan spore og behandle signaler fra samtlige satellittsystemer, og kan dermed gi pålitelige målinger og høy nøyaktighet under krevende konstruksjonsforhold hvor som helst i verden. ► 2W UHF-radio som brukeren kan installere ► Støtter for alle konstellasjoner, med full utnyttelse av signaler fra alle de 6 GNSS-systemene: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS og SBAS ► Forbedret GNSS-orientert algoritme ► Fullstendig uavhengig GNSS-signalsporing og optimal databehandling, inkludert løsninger for bare GPS, bare GLONASS eller bare BeiDou (autonom til full RTK) ► Nytt alternativ med 240-kanals 6G ASIC Intern TRX UHF-radio ► Patentert Z-Blade-teknologi for optimal GNSS-ytelse Long Range Bluetooth For å oppnå et bredere arbeidsområde har SPS785-mottakerne innebygd Bluetooth som fungerer over lange avstander (Long Range Bluetooth. ► Klasse 1 Bluetooth ► Ingen lisens trengs, og gratis ► Alternativ til UHF radio ► Enkel å bruke og sette opp, flott for små arbeidsplasser © 2018, Trimble Inc. Med enerett. Trimble, Triangle & Globe-logoen er varemerker for Trimble Inc., og er registrert i USA og i andre land. Bluetooth-ordet og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av Trimble Inc. er lisensiert. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. PN 022482-4018-NO (10/18) TRIMBLE CIVIL ENGINEERING AND CONSTRUCTION 10368 Westmoor Drive Westminster CO 80021 USA 800-361-1249 (Toll Free) +1-937-245-5154 Phone construction_news@trimble.com TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS

Articles in this issue

Links on this page

view archives of Datasheets and Brochures | Norwegian - SPS785 GNSS Smart Antenna Data Sheet - Norwegian