Datasheets and Brochures | Czech

Trimble Siteworks Datasheet - Czech

Issue link: https://read.uberflip.com/i/1220319

Contents of this Issue

Navigation

Page 3 of 3

Systém Trimble Siteworks: Konfigurace © 2019, Trimble Inc. Všechna práva vyhrazena. Loga Trimble, Globus & Trojúhelník jsou chráněné známky společnosti Trimble Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Značka Bluetooth a loga jsou ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv používání těchto značek společností Trimble Inc. podléhají licenčním dohodámí. PN 022482-3970B-CZ (03/19) Trimble Civil Engineering and Construction 10368 Westmoor Drive Westminster, Colorado 80021 USA 800-361-1249 (nezpoplatněno) Telefon: +1-937-245-5154 construction_news@trimble.com construction.trimble.com/siteworks Siteworks pro kontrolní a geodetické práce Systém Siteworks pro vedoucí pracovníky Systém pro určování polohy Trimble Siteworks pro stavební zeměměřiče se skládá z inteligentní GNSS antény SPS986 nebo SPS785, kontroleru TSC7 nebo tabletu T7 a softwaru Siteworks. Umožňuje geodetům a kontrolním pracovníkům práci s komplexními 3D modely, rychlý sběr velkých souborů dat, snadnou vizualizaci komplikovaných 3D modelů a efektivní využití pracovního dne i noci. Systém pro určování polohy Trimble Siteworks pro vedoucí pracovníky zahrnuje inteligentní GNSS anténu SPS986 nebo SPS785, tablet T7 nebo T10 a software Siteworks. Vedoucí pracovníci na stavbách mohou využívat kompletní balíčky kancelářského softwaru a pracovat s daty a 3D modely na stavbě, aniž by s sebou museli nosit laptop. Transforming the way the world works.

Articles in this issue

Links on this page

view archives of Datasheets and Brochures | Czech - Trimble Siteworks Datasheet - Czech