Datasheets and Brochures | Swedish

Trimble T10 Tablet Datasheet - Swedish

Issue link: https://read.uberflip.com/i/1220331

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 1

DATABLAD TRIMBLE T10 TABLET ANVÄND TRIMBLE T10 TABLET OCH SCS900 FÖR ATT: ► Mäta in och verifiera ursprungliga marknivåer och objekt på arbetsplatsen ► I realtid kontrollera hur mycket som schaktas/fylls ► Kontrollera färdig nivå och tjockleken hos det utlagda materialet mot ritningens nivåer och toleranser ► Följa hur projektet fortskrider och utföra volymberäkningar av materialdepåer ► Planera och genomföra kvalitetskontroller av schakter och beläggningsarbeten ► Bedöma slutmätningar och generera rapporter av hög kvalitet för ► dokumentation, godkännande och fakturering ► Synkronisera modeller och fältdata via internet GENOM ATT ANVÄNDA TRIMBLE T10 TABLET SOM EN DEL AV SITEPULSE-SYSTEMET KAN DU SOM ÄR ARBETSLEDARE I FÄLT: ► Fatta beslut snabbare, utifrån noggrann dokumentation ► Minska beroendet av mättekniker genom att själv utföra enklare utsättningsuppgifter ► AFå tillgång till uppdaterad information som underlag för beslut ► Öka produktionen, minska risken för fel och dokumentera arbetets kvalitet ► Förbättra kommunikationen mellan de som arbetar i fält och de som arbetar på kontoret genom att fler personer är uppkopplade © 2018, Trimble Inc. Alla rättigheter förbehålles. Trimble, glob- och triangelsymbolen och Connected Site är varumärken som tillhör Trimble Inc., och som registrerats i USA och andra länder. SitePulse är ett varumärke som ägs av Trimble Inc. Microsoft och Windows är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och i andra länder. Logotypen och ordet Bluetooth ägs av Bluetooth SIG, Inc. och används på licens av Trimble Inc. Wi-Fi är ett varumärke som är registrerat av Wi-Fi Alliance. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare. PN 022482-3924-SE (01/18) TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS construction.trimble.com TRIMBLE CIVIL ENGINEERING AND CONSTRUCTION 10368 Westmoor Drive Westminster CO 80021 USA 800-361-1249 (avgiftsfritt inom USA) Tel +1-937-245-5154 construction_news@trimble.com

Articles in this issue

Links on this page

view archives of Datasheets and Brochures | Swedish - Trimble T10 Tablet Datasheet - Swedish