Datasheets and Brochures | Swedish

Earthworks Solutions Brochure - Swedish

Issue link: https://read.uberflip.com/i/1222674

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 7

2 MODELLERING 25% BESPARING FINSCHAKT 30% SNABBARE GROVSCHAKT 30% BESPARING Arbeta smartare, snabbare och mer lönsamt med produktiva, integrerade och innovativa lösningar för hela arbetsplatsen. Skaffa dig full koll genom hela projektets livscykel. Alltid exakt schakt PLANERING Optimera korridorlinjer, lägg upp arbetsscheman och skapa korrekta anbud ► Överväg alla olika alternativ ► Balansera schaktarbetena snabbt och exakt ► Planera och visualisera enkelt ordningen mellan olika arbetsuppgifter ► Matcha arbetslagen mot arbetsuppgifter och scheman som kontinuerligt förändras ► Få överblick och möjlighet att snabbt förutse hur förseningar och schemaändringar påverkar arbetet ► Gör snabbare och mer exakta analyser av schaktvolymer och materialtyper Hantera det pågående arbetet, följ upp och rapportera X X Uppdatera aktuell status dynamiskt i arbetsschemat X X Skapa detaljerade schaktrapporter för uppskattning av volymer och materialåtgång X X Ge intressenter och beslutsfattare direkt insyn i den linjära planeringsprocessen MODELLERING Skapa snabbt och enkelt exakta, integrerade konstruktionsmodeller i 3D ► Slå samman data från flera olika källor till en detaljerad 3D-modell som kan användas på maskiner och av medarbetare i fält ► Analysera lokala markförhållanden för att effektivisera utförandet av schaktarbeten ► Skapa optimerade transportplaner för hur massorna ska flyttas på ett effektivt sätt Hantera det pågående arbetet, följ upp och rapportera ► Hantera ändringar i ritningarna på ett effektivt sätt ► Koppla samman kontoret och arbetsplatsen för enkel hantering av ritningar och uppdateringar ► Rapportera in slutmätningar MÄTARBETEN Utför en rad olika mät- och positionsbestämningsuppgifter på plats ► Få tillgång till korrekta, aktuella data och skicka arbetsordrar trådlöst för att undvika omarbetningar och förseningar ► Slipp stakkäpparna och utför mätuppgifter för att minska kostnaderna och risken för fel ► Skapa detaljerade 3D-ritningar i fält

Articles in this issue

view archives of Datasheets and Brochures | Swedish - Earthworks Solutions Brochure - Swedish