Nordics

Recruiting Unbound E-Book SE

Issue link: https://read.uberflip.com/i/1336045

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 16

2 Rekrytering är fortfarande en av HR-avdelningens största utmaningar. Så sent som 2017 ägnade sig organisationer och företag åt en dragkamp om de bästa kandidaterna. Samtidigt sa närmare en tredjedel av högre chefer att rekrytering var deras mest utmanande chefsuppgift 1 . Då var det erfarenhet snarare än kompetens som rekryterarna prioriterade, när de försökte fylla krävande roller med de absolut bästa kandidaterna. Idag är det istället de sökande som tvingas konkurrera om jobben, i och med stigande arbetslöshet och färre lediga tjänster. Men det finns fortfarande många roller som är svåra att fylla, och att rekryterera till dem är fortfarande en utmaning. I det nuvarande klimatet börjar rekryteringsteamen bli överväldigade och de rekryterande cheferna har inte alltid den kompetens som krävs för att ta sig an kampen. Sedan har vi alla nya komplicerande faktorer. Pandemin har gett mersmak hos många när det gäller nya sätt att arbeta. En del kandidater vill ha flexiblare arbetstider och kunna arbeta hemifrån på heltid. Andra kanske trivs bättre i en livligare kontorsmiljö men vill samtidigt ha möjligheten att arbeta hemifrån ibland. Det vi kan vara säkra på är att vi inte kommer att se en återgång till det "normala", utan det gäller att hitta en väg framåt som fungerar både för företag och medarbetare. Vi måste givetvis bygga in uthållighet i våra processer och anpassa oss efter de nya förändringarna, samtidigt som vi måste förbereda oss för framtiden. Man kan inte planera för det okända, men man kan förbereda sig så man är redo när förändringen kommer. Rekrytering idag

Articles in this issue

Links on this page

view archives of Nordics - Recruiting Unbound E-Book SE