Content - FI

Tapauskuvaus: iLOQ

Issue link: https://read.uberflip.com/i/1370704

Contents of this Issue

Navigation

Page 0 of 2

Vuonna 2007 peruste u iLOQ Oy suunni elee ja valmistaa sähköisiä lukitusjärjestel- miä. Suomalainen yritys valmistaa ainoana maailmassa elektronisia lukitusjärjestel- miä, jotka kehi ävät tarvitsemansa sähköenergian avaimen työntöliikkeestä. iLOQ-järjestelmiä käytetään suurta turvallisuu a vaa vissa kohteissa, kuten liike- ja toimistorakennuksissa sekä taloyh öissä. iLOQ valmistaa innova iviset sähköi- set lukitusjärjestel- mänsä yhteistyössä useiden toimi ajien, valmistuskumppanien ja alihankkijoiden kanssa. Turvallisuus- alan toimijana iLOQin on noudate ava korkean tason salassa- pitokäytäntöjä. Lisäksi yrityksen ja sen kumppaneiden luoman immateriaa- liomaisuuden ja etovarannon suojaa- minen on äärimmäisen tärkeää. iLOQin projek päällikkö Mika Piisilä tuli yritykseen töihin vuonna 2011 ja havaitsi he , e ä iLOQin oli ote ava käy öön asianmukainen edon- ja dokumen enhallin- taratkaisu (ECM). "Mukaantuloni aikoihin iLOQissa tallenne in ja halli in kaikkia yrityksen dokument- teja verkkokansioiden avulla. Järjestelmä oli kerrassaan tehoton", Piisilä kertoo. "Usein kävi niin, e eivät työntekijät löytäneet tarvitsemiaan edostoja. Kun edos- tot viimein löytyivät, ne olivat vanhoja versioita. Lisäksi tarvitsimme edistyneen järjestelmän, jolla voimme kunnolla suojata luo amukselliset dokumen t ja varmis- taa sen, e ä vain valtuutetut yrityksen työntekijät ja muut henkilöt pääsisivät käsiksi e yihin etoihin." Arvioituaan perusteellises useita edonhallinta- ja palvelujärjestelmiä iLOQ valitsi M-Filesin. tapauskuvaus Sähköisten lukitusjärjestelmien valmistaja suojaa etonsa ja hallinnoi toimi ajaverkostoaan, projek etojaan ja työturvallisuu aan M-Filesin avulla YRITYS TOIMIALA TUOTANTO- TEOLLISUUS PAIKALLINEN TIETOVARASTO SÄHKÖISET LUKITUS- JÄRJESTELMÄT LIIKETOIMINTA TOTEUTUSTAPA MIKSI M-FILES? SUOMI SIJAINTI DOKUMENTTIEN- HALLINTA TOIMITTAJIEN HALLINTA PROJEKTIEN- HALLINTA KOULUTUSTEN HALLINTA LAITEHALLINTA TYÖTURVALLISUU- DEN HALLINTA

Articles in this issue

view archives of Content - FI - Tapauskuvaus: iLOQ