Content - FI

Tapauskuvaus: Krogius

Issue link: https://read.uberflip.com/i/1370710

Contents of this Issue

Navigation

Page 0 of 1

Kun Krogius pää� parantaa tapaustenhallintajärjestelmäänsä tarjotakseen asiakkailleen maailmanlaajuisen pääsyn tarkempaan ja ajantasaisempaan tapaus�etoon, M-Filesin dokumen�enhallintaohjelmisto vali�in vastaamaan haasteeseen. Krogius tarjoaa nopeita ja luote�avia tarkastusvahinkojen hallinnoin�- ja vahinkokäsi�elypalveluita yhdeksässä Euroopan maassa. Tapahtuma�etojensa täsmällisyyden ja ajantasaisuuden parantamiseksi sekä niiden saamiseksi maailmanlaajuiseen käy�öön Krogius pää� uudistaa tapaustenhallintajärjestelmänsä vuonna 2008 ja valitsi ratkaisukseen M-Filesin. Käy�ööno�o teh�in tammikuussa 2009, ja ensimmäiset osastot aloi�vat järjestelmän käytön he� seitsemän päivää tämän jälkeen. Välitön pääsy �etoihin kaikista toimistoista Maailmanlaajuisten yritysten �edonvaihto eri puolilla maailmaa sijaitsevien toimistojen kesken on usein hankalaa. "M-Filesin kau�a minulla on välitön pääsy Moskovan ja Pietarin toimistojen vahinkotapausten uusimpiin �etoihin, mukaan lukien kaikkiin tapauksiin lii�yviin dokumen�eihin ja sähköposteihin", kertoo Hanna Kivelä, Krogiuksen kuljetusvahinkokäsi�elyn päällikkö. "Tiedot on tallenne�u turvallises� Helsingissä sijaitseville palvelimillemme, ja ne replikoidaan Euroopan-toimistoihimme. Työntekijöillä on pääsy ainoastaan heidän omassa työssään tarvi�aviin �etoihin." Esimerkiksi autovahinkoon lii�yvissä tapauksissa Krogiuksen työntekijät voivat nopeas� paikallistaa kaikki �e�yyn ajoneuvoon lii�yvät vahinko�edot hakemalla ne auton alustanumerolla (VIN-numerolla) tai sen osalla M-Filesin nopeaa hakua käy�äen. Laajat liiketoimintatarpeet vaa�vat joustavan ratkaisun Krogiuksen palveluvalikoima ka�aa niin meri- ja kuljetuspalvelut, mukaan lukien kuljetusten korvausvaa�mukset ja vahinkoselvitykset, kuin myös ns. "Non-Marine"-palvelut, joita ovat esimerkiksi ulkomaalaisten vakuutusyh�öiden lukuun käsiteltävät liikennevahingot sekä yrityskeskeytysvaa�mukset. Näin monipuolinen palveluvalikoima vaa�i eri�äin joustavia IT-järjestelmiä, koska näin laajoja vaa�muksia varten ei ole saatavana tapaustenhallintajärjestelmää suoraan kaupan hyllyltä. M-Filesin tarjoama asiakkaan tarpeiden mukaan mukaute�ava meta�etorakenne ja monikielisyystuki mahdollis�vat järjestelmän mukau�amisen Krogiuksen tarpeisiin paremmin kuin mikään muu heidän arvioimansa tai kokeilemansa järjestelmä. Nopea ja täsmällinen raportoin� asiakkaille Krogiuksen suuret kansainväliset päämiehet, heidän asiakkaansa – esimerkkinä maini�akoon autonvalmistajat sekä varustamo – vaa�vat ripeää vahinko�etojen keräystä, analysoin�a ja raportoin�a. First Point of Rest- tarkastus�imin vetäjä Mikko tapauskuvaus Lloyd'sin agen� toimi�aa raportoin��edot 150 % nopeammin M-Filesin avulla YRITYS TOIMIALA VAHINKO- TARKASTUS PAIKALLINEN MERI- JA KULJETUSPALVELUT LIIKETOIMINTA TOTEUTUSTAPA MIKSI M-FILES? SUOMI SIJAINTI DOKUMENTTIEN- HALLINTA TAPAUSTEN- HALLINTA TARKASTUS- VAHIKOJEN HALLINNOINTI- JA VAHINKOKÄSITTELY PALVELUT

Articles in this issue

view archives of Content - FI - Tapauskuvaus: Krogius