Content - FI

Tapauskuvaus: Lahden Talot

Issue link: https://read.uberflip.com/i/1370722

Contents of this Issue

Navigation

Page 0 of 2

Lahden Talot on vuokra-asuntoyh ö, joka omistaa, rakennu aa ja vuokraa asuntoja, palvelutaloja sekä liike loja. Se omistaa 5 900 asuntoa, joissa asuu lähes 9 800 asukasta. Vuonna 2014 yrityksen liikevaihto oli 43 miljoonaa euroa, ja henkilökunnan määrä noin 30. Yh ö on peruste u vuonna 1998. Vuoteen 2010 mennessä toimintaan lii yviä dokumen eja ja sopimuksia oli kertynyt niin paljon, e ä niiden manuaalinen hallinnoin perinteises mappiriveissä ja verkkolevyjen kansioissa osoi autui mahdo omaksi. Sopimusten allekirjoi aminen ja arkistoin oli hidasta ja työlästä. Oikeita sopimuksia oli vaikea löytää, ja osa sopimuksista oli täysin kadoksissa. Sopimusten käy öoikeuksia ei voitu määri ää tarkoituksenmukaises . Lisäksi asuntojen hallinnoinnissa ja vuokraustoiminnassa on halli ava ja dokumentoitava samanaikaises suurta määrää muu uvaa etoa. Koska asukkaiden määrä on suuri, nousee erilaisen dokumentoinnin rooli yhä tärkeämmäksi. Asukkaiden yhteydenotot, vikailmoitukset ja tarpeet tulee kirjata ja hoitaa mahdollisimman tehokkaas . Jos esimerkiksi jääkaappi hajoaa helteellä, tarvitaan uusi jääkaappi lalle mahdollisimman pian. Tämän tyyppiset asiat vaa vat sähäkkää dokumentoin a ja edon liikkumista, jolloin tarralappujen siirtäminen pöydältä toiselle ei enää riitä. M-Files vastasi kaikkiin vuokraustoiminnan haasteisiin Lahden Talot tutustui M-Filesiin kartoi aessaan erilaisia dokumen enhallintajärjestelmiä. Kun heille esitel in M-Filesin sopimustenhallintajärjestelmä, joka tarjosi myös mahdollisuuden sähköiseen allekirjoi amiseen, ei päätöstä tarvinnut poh a pitkään. "M-Files tarjosi yksinkertaisen ratkaisun kaikkiin yrityksemme haasteisiin, kuten vuokrausprosessiin, huoneistoihin lii yvän dokumentoinnin hallinnoin in sekä laskutukseen ja kirjanpitoon. Kaikki dokumen mme ovat nyt yhdessä paikassa kaikkien saatavilla ja helpos löyde ävissä. M-Filesin dokumen pohjien ja automaa sten meta etojen avulla olemme voineet lisäksi yksinkertaistaa erilaisia asiakirjapohjiamme ja vähentää näiden täy ämiseen menevää työaikaa", kertoo talousjohtaja Petri Juvonen. tapauskuvaus Lahden Talot tehos vuokraustoimintaansa M-Filesilla – asiakkaiden palveluun vapautui 500 ylimääräistä työtun a vuodessa YRITYS TOIMIALA ASUIN- JA LIIKEKIINTEISTÖT PAIKALLINEN TIETOVARASTO DOKUMENTTIEN- HALLINTA SOPIMUSTEN- HALLINTA ARKISTOINTI HUONEISTOJEN HALLINNOINTI JA VUOKRAUS LIIKETOIMINTA TOTEUTUSTAPA MIKSI M-FILES? SUOMI SIJAINTI Kuva: Markus Hen onen

Articles in this issue

view archives of Content - FI - Tapauskuvaus: Lahden Talot