Content - FI

Tapauskuvaus: Newsec

Issue link: https://read.uberflip.com/i/1370725

Contents of this Issue

Navigation

Page 0 of 1

Vuonna 1994 peruste u Newsec on Pohjois-Euroopan suurin liiketoimi loihin erikoistunut kiinteistöalan yritys. Yh ö hallinnoi yli tuha a liikekiinteistöä, ja useimmat Pohjoismaiden johtavat kiinteistönomistajat, sijoi ajat ja yh öt käy ävät sen palveluita. Kiinteistöala on etointensiivinen ala: jokaista kiinteistöä varten tarvitaan lukuisia eri dokumen eja, kuten vuokrasopimuksia, yleisiä sopimuksia, etoja vuokralaisista, talokirjoja ja vuokrasopimusten uusimista koskevia kirjeitä. Aiemmin Newsec hallinnoi massiivisia asiakirjamääriään yh ön sisäisillä verkkokansioilla, mikä osoi autui teho omaksi ja rii ämä ömäksi. Newsecin henkilökunnalta kului huoma avas aikaa ajantasaisten kiinteistö etojen ja -dokumen en oikeiden versioiden etsimiseen. Lisäksi asiakirjojen tarkastamis- ja hyväksyntämene ely yh ön sisäisillä ja ulkopuolisilla henkilöillä oli kaikkea muuta kuin paras mahdollinen. Vuonna 2009 Newsec Finland ryhtyi etsimään sisällönhallintajärjestelmää, joka tehostaisi sen liikekiinteistöjä koskevien asiakirjojen ja niihin lii yvien prosessien hallintaa. Newsec löysikin ratkaisun, joka sopi täydellises sen dokumen enhallinta- ja työnkulkutarpeisiin – M-Filesin. Newsecin kaikki 200 työntekijää o M-Filesin käy öön lyhyessä ajassa, ja M-Files on käytössä kaikissa Newsecin liiketoiminnoissa. M-Files virtaviivaistaa projek nhallintaa ja henkilöstöresurssien jakoa Newsecin Valua on & Advisory -liiketoimintayksikkö hyödyntää M-Filesia projek nhallinnassa ja tehostaa sillä henkilöstön hallintaa ja kohdentamista eri projekteihin. Newsec esimerkiksi kohdentaa M-Filesin avulla henkilökuntaa eri projekteihin ja seuraa sitä, kuinka suuri osa kustakin projek sta on etyn työntekijän vastuulla. Näin Newsecin johtoryhmä pystyy nopeas näkemään ja arvioimaan kunkin työntekijän, osaston ja projek ryhmän työtaakan. Henkilöstöresurssien tehokkaampi hallinnoin on kuitenkin vain yksi M-Filesin Newsecille tuomista eduista. Yh ö pystyy luomaan M-Filesilla yhteyksiä eri projek en, kiinteistöjen, asiakirjojen ja prosessien välille, jolloin sen työntekijät pystyvät nopeas näkemään kaikki kuhunkin kiinteistöön ja projek in lii yvät tapauskuvaus Pohjois-Euroopan suurin kiinteistöalan yritys turvautuu projek nhallinnassa M-Filesiin YRITYS TOIMIALA LIIKEKIINTEISTÖT PAIKALLINEN TIETOVARASTO PROJEKTIN- HALLINTA SOPIMUSTEN- HALLINTA OMAISUUDEN HOITO JA SEURANTA OMAISUUDEN- HALLINTA LIIKETOIMINTA TOTEUTUSTAPA MIKSI M-FILES? SUOMI SIJAINTI

Articles in this issue

view archives of Content - FI - Tapauskuvaus: Newsec