Content - FI

Tapauskuvaus: R-kioski

Issue link: https://read.uberflip.com/i/1370731

Contents of this Issue

Navigation

Page 0 of 2

R-kioski on osa Reitan Groupiin kuuluvaa Reitan Convenience -yh ötä, jolla on noin 650 liikehuoneistoa eri puolilla Suomea. Vuonna 2013 Reitan Groupin liikevaihto oli 9,5 miljardia euroa, ja henkilökuntaa sillä oli 35 000. Suomen tunnetuimman kioskimyymäläketjun opera ivisesta toiminnasta vastaavat myymälöiden franchise-kauppiaat. Myymälöistä noin kaksi kolmasosaa toimii vuokrakiinteistöissä ja loput R-kioski-ketjun omistamissa toimi loissa. Kaikkia 650 liike laa ja niihin lii yviä sopimuksia hallinnoi R-kioski-ketjun Kauppapaikat ja rakentaminen -liiketoimintayksikkö. "Kauppapaikkoihin lii yvien sopimustemme määrä ja kirjo on valtava. R-kioskeista 400 toimii vuokrakiinteistöissä, joista kaikista on olemassa omat vuokrasopimuksensa. Sopimukset tehdään enimmäkseen vuokranantajan sopimuspohjalle, joten niiden muoto, sisältö ja laajuus vaihtelevat valtavas – aina taloyh öiden yksisivuisista sopimuksista ostoskeskusten 60-sivuisiin nivaskoihin. Ja löytyypä joukosta 1960-luvulla käsin kirjoite ujakin sopimuksia. Vuokrakiinteistöissä toimivien myymälöiden lisäksi noin 250 R-kioskia sijaitsee ketjun omistamissa toimi loissa, joiden sopimusviidakko pitää sisällään muun muassa kauppakirjoja, yh öjärjestyksiä sekä yh ökokousten pöytäkirjoja", kertoo R-kioskin Kauppapaikat ja rakentaminen -liiketoimintayksikön johtaja Nora Immonen. Aiemmin R-kioskin sopimusasiakirjat löytyivät lähinnä paperisina useista eri mapeista sekä skanna uina erillisiltä verkkolevyiltä. Tietojen haku oli hidasta, ja esimerkiksi vuokrasopimusten voimassaoloaikataulut yksi äisten työntekijöiden muis n tai heidän oman kirjanpitonsa varassa. Myös rapor en tuo aminen oli vaivalloista käsityötä. Vuoden 2013 alussa R-kioskin Kauppapaikat ja rakentaminen -yksikössä tode in, e ä sopimustenhallintaan oli saatava ratkaisu, joka helpo aisi ja tehostaisi työn tekoa, raportoin a ja kauppiaiden palvelua. "Sopimustenhallintajärjestelmien kirjo on nykypäivänä eri äin laaja aina Excel-taulukoista SAP-järjestelmiin. M-Files sijoi uu laajuudeltaan ja toiminnallisuuksiltaan sopivas tähän keskivaiheelle. Se on napakka järjestelmä, joka ei rönsyile liikaa, mu a tarvi aessa kuitenkin skaalautuu hyvin yrityksen omien ja tulevaisuuden tarpeiden mukaan. Lisäksi M-Filesin konsul t ymmärsivät hyvin tapauskuvaus M-Filesin sopimustenhallintajärjestelmä tekee R-kioskien 650 liikehuoneistosta halli avan kokonaisuuden YRITYS TOIMIALA ASUIN- JA LIIKEKIINTEISTÖT PILVIPALVELU KIOSKIMYYMÄLÄT LIIKETOIMINTA TOTEUTUSTAPA MIKSI M-FILES? SUOMI SIJAINTI DOKUMENTTIEN- HALLINTA SOPIMUSTEN- HALLINTA

Articles in this issue

view archives of Content - FI - Tapauskuvaus: R-kioski