Content - FI

Tapauskuvaus: Tampereen aikuiskoulutuskeskus (TAKK)

Issue link: https://read.uberflip.com/i/1370740

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 1

Eroon kalliista vuokrasovelluksista Myös organisaa on käytössä ollut CRM-järjestelmä kaipasi muutosta, sillä pilvipalveluna käytössä ollut Microso in Dynamics oli organisaa on tarpeisiin turhan laaja ja kallis. Koska M-Files tarjosi kaikki tarvi avat ominaisuudet, TAKK korvasi sillä vanhan järjestelmänsä. Käy ööno o sujui hyvin ja järjestelmä hio in kaikkia palvelevaksi yhdessä henkilökunnan kanssa. Hyvien kokemusten innoi amana TAKK pää hankkia M-Filesin myös sopimustenhallintaan. Nyt sopimukset ovat helpos ja nopeas löyde ävissä ja niitä käsi elevät aina oikeat henkilöt, sopimuksiin on asete avissa reagoin päivämääriä ja ilmoituksia, ja niitä voidaan seurata tehokkaammin kuin aiemmin. Aiemmin käytössä ollu a, ostopalveluna hanki ua help desk -järjestelmää pide in kalliina ja TAKK pää korvata aiemmin käytössä olleen järjestelmän kustannustehokkaammalla M-Filesin ratkaisulla. Entuudestaan työntekijöille tutun järjestelmän käy ööno o onnistui helpos ja nopeas . M-Filesin avulla TAKK hallitsee mm. tukipyynnöt, sähköpos keskustelut asiakkaan ja tuen välillä, muistutukset toimenpiteiden suori amisesta sekä raportoinnin. "Erityisen tyytyväisiä käy äjät ovat M-Filesin sähköpos ominaisuudesta, joka käy ää mm. Outlookin muotoilua. Tämä mahdollistaa esimerkiksi kuvaruutukaappauksen, joka mones helpo aa ongelman selvi ämistä", kertoo Ilkka Niskanen. Organisaa on käytössä olleeseen matkalaskujärjestelmään ol in tyytymä ömiä, sillä käy öoikeudet eivät toimineet, yhteyksissä oli katkoksia ja järjestelmän käyte ävyys oli heikko. Erinomaisten M-Files-kokemusten perusteella TAKK pää vastata taloushallinnon toiveisiin ja vaihtaa kalliin Aditron toimi aman matkalaskusovelluksensa M-Filesiin. Jatkossa matkalaskujen ja -suunnitelmien tekeminen on helppoa ja nopeaa, sillä käytössä on yksi, tu u ja yhtenäinen käy ölii ymä. Yksi joh toiseen ja kolmanteen… TAKKilla käytössä ollut HR-järjestelmä on myös yksi M-Filesilla korva avista järjestelmistä. Nykyinen Aditron sovellusvuokrausjärjestelmä on aikanaan heikos määritelty, minkä vuoksi käy ö on jäänyt vajaaksi. TAKK on pää änyt korvata myös tämän järjestelmän M-Filesilla ja ominaisuuksien määri ely on juuri aloite u. Organisaa olla on tavoi eena käy ää M-Filesia jatkossa henkilökunnan etojen master-järjestelmänä, mu a myös koulutustenhallintaan, rekrytoin in, kehityskeskusteluihin sekä osaamisen hallintaan. TAKKin kokemukset M-Filesin henkilökunnasta ovat myös olleet posi ivisia. "Yhteistyö M-Filesin henkilökunnan kanssa on aina ollut mutkatonta. On ollut helppoa o aa yhtey ä tu uun konsul in, joka ymmärtää tarpeen jo puolesta sanasta ja muistaa organisaa on sovellukset ja varastot ulkoa. M-Filesin amma taitoiseen tukeen on voinut aina luo aa ja tukipalvelun kau a apua on aina ollut nopeas saatavilla", summaa Ilkka Niskanen. "Kiista omia etuja ovat sekä ohjelmiston ansioista saavutetut kustannussäästöt e ä aika, jonka työntekijät ovat M-Filesin avulla työpäivissään säästäneet." ILKKA NISKANEN, TIETOPALVELUPÄÄLLIKKÖ TAKK m-files.fi 03 3138 7500 972 516 4210 sales@m-files.com

Articles in this issue

Links on this page

view archives of Content - FI - Tapauskuvaus: Tampereen aikuiskoulutuskeskus (TAKK)