Content - FI

Tapauskuvaus: Turun kaupunki

Issue link: https://read.uberflip.com/i/1370749

Contents of this Issue

Navigation

Page 0 of 2

Turku ympäristökunneen on vireä Itämeren alueen kasvukeskus, jossa yhdistyvät monipuolinen elinkeinorakenne, dynaamiset yritykset, korkealuokkainen koulutus-, kuluuri- ja palveluntarjonta sekä kaunis saaristo. Turussa on noin 184 000 asukasta. Koko seudun asukasluku kohoaa yli 310 000:een. Turun kaupungin hallinto muodostuu konsernihallinnosta sekä viidestä toimialasta, joita ovat hyvinvoin, kiinteistö, sivistys, vapaa-aika ja ympäristö. Ympäristötoimialan tehtävänä on suunnitella viihtyisää, toimivaa ja turvallista kaupunkiympäristöä sekä valvoa rakentamista, luonnonympäristön käyöä ja ympäristön terveellisyyä. Ympäristötoimialan alaisuudessa toimii kaupunkisuunnielun palvelualue, joka koostuu kaavoitus- ja suunnieluyksiköstä. Kaavoitusyksikkö vastaa kaupungin yleis- ja asemakaavoituksesta. Suunnieluyksikön vastuulle kuuluu liikennesuunnielu sekä katu- ja viheralueiden suunnielu. AutoCAD-piirustukset ja viitekuvat hallintaan Turun kaupunkisuunnielun kaavoitusyksikön työntekijät käsielevät työssään lukuisia erilaisia dokumeneja. Näitä dokumeneja ovat erilaiset tekst, kirjeet, selostukset, kokousaineistot, aloieet, piirustukset ja suunnitelmat, kartat, selvitykset, kuvat ja esitysaineistot. Vuonna 2006 koko kaupungin linjaus oli, eä tämä valtava dokumenmassa oli saatava paremmin hallintaan. "Omme tuolloin käyöömme toisen toimiajan dokumenenhallintajärjestelmän. Vastaamme tuli kuitenkin nopeas ongelmia, kun järjestelmä ei pystynyt käsielemään etenkään AutoCAD-kuvia ja niihin liiyviä viitepiirustuksia sisältäviä dokumeneja vaamallamme tavalla. Meidän oli siis etsiävä toinen vaihtoehto", kertoo prosessissa akivises mukana ollut Päivi Mykrä Turun kaupungin kaavoitusyksiköstä. "Päämme kilpailuaa aiemmin käyöön oteua järjestelmää täydentävän dokumenenhallintajärjestelmän, joka täyäisi vaamuksemme ja vastaisi tarpeisiimme. Kilpailutuksen kriteereissä korostuivat ennen kaikkea juuri AutoCAD-piirustusten ja niihin liiyvien viitekuvien hallinta. Järjestelmän pi pystyä yhdistämään toisiinsa liiyvät edostot yhdeksi dokumenksi. Lisäksi järjestelmän pi olla helpos integroitavissa muihin käytössämme oleviin järjestelmiin", kertoo Mykrä. tapauskuvaus Turun kaupunki: M-Filesista koko kaupunkisuunniƩelun Ɵedon keskus YRITYS TOIMIALA JULKINEN SEKTORI PAIKALLINEN KAUPUNKIͳ SUUNNITTELU LIIKETOIMINTA TOTEUTUSTAPA MIKSI M-FILES? SUOMI SIJAINTI DOKUMENTTIENͳ HALLINTA PROSESSIENͳ HALLINTA ASIANHALLINTA ARKISTOINTI INTEGROINTI Kuva: Turun kaupunki

Articles in this issue

view archives of Content - FI - Tapauskuvaus: Turun kaupunki