Content - FI

Tapauskuvaus: Vahterus

Issue link: https://read.uberflip.com/i/1370752

Contents of this Issue

Navigation

Page 2 of 2

allekirjoitus automatisoidun prosessien kera on parannut laadunhallintaa sekä minimoinut manuaalisen työn aiheuttamia riskejä. Sähköinen allekirjoitus on laajasti käytössä läpi yrityksen kaikilla osastoillamme, ja se on vähentänyt merkittävästi tulosteiden käsittelyä." SATOJEN TUNTIEN TYÖ SÄÄSTYY ISen lisäksi, että M-Files on selkeyttänyt Vahteruksen tiedonhallintaa, Lehtola kertoo M-Filesin tukevan erinomaisesti yrityksen kasvutavoitteita tuoden merkittävää hyötyä useammalla osa-alueella. "M-Files on osa yrityksemme automatiikkaa sekä digitaalista asioiden käsittelyä, joka toimii suoraan kasvun mahdollistajana esimerkiksi siten, että voimme lisätä standardituotteiden kohdalla tuotantodokumenttien automatiikkaa. Tämä säästää suunnitteluosaston työtä vuositasolla merkittävästi." Lehtola kertoo, että käytännössä M-Files mahdollistaa tämän siten, että tilauksen saapuessa ERP-järjestelmästä automaattisesti M-Filesiin, tilausta odottaa valmiit pohjadokumentit, jotka täyttyvät automaattisesti ERP:stä tulevilla tiedoilla. Tämän jälkeen tuotantodokumentit siirtyvät edelleen automaattisesti M-Filesissa työnjohtajalle tulostettavaksi. "Koko standardituotteen prosessin automatisointi säästää työaikaa vuositasolla noin 500 tuntia, joten merkittävistä ajankäytöllisistä asioista puhutaan. Samalla varmistamme laadukkaat toimitukset asiakkaillemme." Automatiikasta on hyötyä useilla eri osastoilla. "Saamme M-Filesin avulla esimerkiksi raportointidataa, pääsemme seuraamaan tarjouskantaa sekä sopimusdokumentteja M-Files tarjoaa älykkään tiedonhallinnan ohjelmistoratkaisuja, joiden avulla organisaatiot saavuttavat merkittäviä liiketoimintaetuja tehostamalla toimintaansa ja prosessienhallintaansa. M-Files toimii täysin uudella tavalla verrattuna perinteisiin järjestelmiin: M-Files yhdistää eri järjestelmät ja niissä olevan liiketoimintatiedon läpi koko organisaation häiritsemättä nykyisten järjestelmien käyttöä ja prosesseja — ja ilman tietojen siirtämistä. M-Files poistaa tietosiilot sekä tarjoaa dynaamisen 360 asteen näkymän ja pääsyn kaikkeen liiketoimintatietoon riippumatta siitä, mihin järjestelmään tai paikkaan tieto on tallennettu. Eri järjestelmien tuottama tieto on yhtenäisesti koko liiketoiminnan käytössä. Käyttäjät löytävät nopeasti oikean tiedon ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta. Tuhannet yritykset yli 100 maassa käyttävät M-Filesia parantaakseen tietotyön laatua ja tuottavuutta sekä täyttääkseen tiedonhallintaan liittyviä standardeja ja vaatimuksia. M-Files on käytössä noin 1 200 organisaatiossa Suomessa. Asiakkaita ovat muun muassa SSAB, Nokian Renkaat, Caverion, Finavia, Fingrid, Rovio, Technopolis, Patria, R-kioski, DNA ja Liikennevirasto. TIETOJA M-FILESISTA WWW-sivut www.m-files.fi Sähköposti myynti@m-files.fi Puhelin (03) 3138 7500 sekä saamme automaattisesti hälytyksiä ja muistutuksia esimerkiksi erääntyvistä tarjouksista, sopimuksista ym. Yrityksen johto voi tarkastella tämän hetkistä toimintaa sekä tehdä liiketoimintasuunnitelmia ajan tasalla olevaan tietoon pohjautuen." M-FILESIN PILVIPALVELUT TAKAAVAT NOPEAN TYÖSKENTELYN KIINASSA Vahteruksella on myyntikonttoreita myös muualla maailmassa. Yksi Vahteruksen konttoreista sijaitsee Kiinassa, Shanghaissa. "Jotta Kiinassa työskentelevät myyjät saavat M-Filesista parhaan hyödyn irti, käyttävät he M-Filesia pilvipalvelun kautta. M-Files on myös mahdollistanut sen, että eri toimipisteille voidaan luoda omat prosessinsa paikallisen tarpeen ja liiketoiminnan mukaan. Voimme tarvittaessa replikoida dataa eri M-Files-varastojen välillä." TUKI TAKAA KÄYTETTÄVYYDEN Lehtola kertoo, että seitsemän vuoden aikana M-Files on ollut tiiviisti mukana yrityksen digitaalisessa muutoksessa sekä tiedonhallinnan nostamisessa uudelle, älykkäälle tasolle. "Erityisen tyytyväisiä olemme olleet siihen, että M-Filesin tuki sekä asiakaspalvelu ovat toimineet erittäin hyvin. Olemme todella voineet luottaa siihen, että meille palataan asiaan vastauksen kanssa niin pikaisesti kuin mahdollista. Luotettavuus onkin ollut yksi parhaista asioista M-Filesin kanssa toimiessamme."

Articles in this issue

Links on this page

view archives of Content - FI - Tapauskuvaus: Vahterus