Content - SE

Fallstudie: R-kioski

Issue link: https://read.uberflip.com/i/1467058

Contents of this Issue

Navigation

Page 0 of 2

R-kioski är en finsk bu kskedja med över 650 bu ker runtom i Finland. Kedjan är en del av Reitan Convenience-gruppen och ägs av Retain-koncernen. 2013 hade koncernen en omsä ning på 9,5 miljarder euro och 35 000 anställda. R-kioski drivs enligt franchisekonceptet och är Finlands populäraste bu kskedja. Ungefär två tredjedelar av bu kerna finns i hyrda lokaler, medan resten ägs av R-kioski-kedjan. Alla 650 bu ker och deras avtal hanteras av kedjans Establishment and Construc on Business Unit. "Otaliga avtal reglerar verksamheten i våra bu ker. Sammanlagt 400 R-kioski-bu ker finns i hyrda lokaler, och varje bu k har så klart si eget leasingavtal. Normalt måste avtalen anpassas e er hyresvärdens avtalsmall, vilket leder ll stora skillnader i layout, innehåll och täckning. E leasingavtal kan vara allt från e 1-sidigt dokument framtaget av fas ghetsägaren, ll en 60-sidig pappersbunt från e köpcenter. Jag har ll och med se handskrivna avtal från 60-talet. Förutom bu kerna i hyreslokalerna finns det runt 250 R-kioski-bu ker i företagsägda lokaler, så kontrakten är mer än bara leasingavtal. Vi har även köpeavtal, associeringsavtal och protokoll för bolagsstämmor," förklarar Nora Immonen, chef för Establishment and Construc on Business Unit. Tidigare lagrades R-kioskis avtalsdokument huvudsakligen i pappersformat i olika mappar eller som inskannade dokument på nätverksenheter. Det gick långsamt a hämta filer och ibland kände bara en eller e par anställda ll bu kernas hyresperiod, an ngen för a de kom ihåg den eller för a de se den bland sina dokument. Rapportgenereringen var också dskrävande e ersom den skö es manuellt. I början av 2013 bestämde Establishment and Construc on Business Unit a man behövde en avtalshanteringslösning som kunde effek visera arbetet och rapporteringen och ge återförsäljarna bä re stöd. "Det finns en hel uppsjö avtalshanteringssystem på marknaden, från Excel-kalkylblad ll komple a SAP-system. M-Files lösning har en bredd och funk oner som ligger på en perfekt nivå mellan dessa båda extremer. Det är e smidigt system där man har skalat bort onödiga funk oner, men lösningen kan for arande anpassas e er användarens nuvarande och fram da behov. Och e ersom M-Files konsulter case study 650 R-kioski-bu ker implementerar M-Files användarvänliga och lä åtkomliga avtalshanteringssystem YRITYS SEKTOR DETALJHANDEL MOLNBASERAD LAGRING NÄRBUTIKER AFFÄRSOMRÅDE LÖSNING VARFÖR M-FILES? FINLAND PLATS DOKUMENT- HANTERING AVTALSHANTERING

Articles in this issue

view archives of Content - SE - Fallstudie: R-kioski